Vymyslet a vlastním rukama postavit, zažít úspěch celého týmu

Pod hlavičkou nově založené platformy 1:1 lab prezentujeme design-build projekty, které vznikly za posledních 10 let na Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT. Mezi návrhy, které nezůstaly jen „na papíře“, ale studenti je dopracovali až k realizaci, jsou stavby různého měřítka: dočasné instalace, které vznikly během letních workshopů, projekty lávek a útulen do Krkonoš, do kterých se zapojily všechny naše ateliéry a slouží každodenně veřejnosti, i prototyp energeticky soběstačného domu AIR House, se kterým jsme s celouniverzitním týmem úspěšně soutěžili v soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.

10 let
300 studentů
VŠECHNY PROJEKTY