Lávka ve Svatém Petru, Fošínka

Ateliér Mádr

Místo stavby
dodáme až bude na místě, Česká republika

Datum dokončení
2023

Autoři
vedení projektu: Josef Mádr, Štěpán Tomš
studentský tým: Václav Železník (autor konceptu), Samuel Boroviak, Ester Lucia Kohútová, Monika Pečená, Juraj Vronka, Daniil Solovev, Petr Sulan, Natálie Zdražilová

Konzultanti
Tomáš Bryčka (statické řešení)
Šárka Malošíková (koordinace projektu)

Spolupráce
ARA Kolín, a.s., Kurel, s.r.o., Kondor, s.r.o.

Investor
Správa Krkonošského národního parku

Autoři fotografií
Iveta Valentová

 

Současné přemostění Svatopetrského potoka ve Svatém Petru je na hranici své životnosti (jeden z autorů málem odešel s kusem zábradlí a promočen), a proto
do této lokality navrhujeme novou lávku. Nosnou ideou konceptu je atypická konstrukce mostovky – většina lávek má nosnou a pochozí vrstvu, my je spojujeme do jedné spřažené konstrukce.

V původní lávce byly tři nosné trámy o výšce 24 cm a na nich byla kolmo položená prkna. Celá konstrukce tak byla poměrně vysoká a těžká. My do této lokality přinášíme lehkost a subtilnost pomocí dlouhých a štíhlých fošen. I když by jednotlivé fošny samy o sobě nevyhovovaly, jejich spřažením získává celá mostovka výjimečnou tuhost, která je ještě posílena volbou dřeva.

Používáme azobé – africké tropické dřevo, též zvané „ironwood“. Proč navrhujeme dřevo z Afriky do Krkonoš? Současný koloběh údržby vyžaduje pravidelnou výměnu lávek z běžných dřevin každých 5-10 let. Volba ušlechtilého a houževnatého azobé několikanásobně prodlužuje tento interval. Jedná se též o velmi pevné dřevo, které umožňuje ještě větší štíhlost konstrukce než jiné dostupné alternativy.

Celá lávka je dlouhá 8,5 m a široká 1,1 m. Umístěna je tak, aby si chodec mohl vychutnat blízký splav. Jedná se o 17 dlouhých štíhlých fošen z azobé, doplněného tenkým ocelovým zábradlím z pásové oceli, která už by nemohla být tenčí kvůli teplotám při zinkování. Fošny vedle sebe drží 34 závitových pozinkovaných tyčí, zatímco spojovací materiál (též chráněn zinkem) vytváří mezery, kterými může propadat nanošené jehličí, listí, kamínky nebo i sníh – tak to je naše Fošínka.

Výkresy

Proces

Slavnostní otevření 20. 6. 2023

Hotová stavba