Tým

Dalibor Hlaváček

Dalibor Hlaváček

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. V letech 2001–2002 absolvoval stáž u Renza Piana, od roku 2008 vede vlastní ateliér dharchitekti. Na FA působí už od studií. V letech 2011–2013 vedl tým studentů ČVUT Solar Decathlon. Přednáší v předmětu Ekologie I, s Martinem Čeňkem učí ateliér a od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II. Dalibor zastupuje FA v Akademickém senátu ČVUT, od roku 2015 působí v řídícím výboru Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE). Tančí (věčný začátečník), má rád africkou přírodu a je hrdým majitelem skládacího kola značky Brompton.

Martin Čeněk

Martin Čeněk

Autorizovaný architekt České komory architektů a registrovaný architekt britské ARB, samostatně praktikující architekt, odborný asistent návrhového ateliéru na FA ČVUT a vědecký pracovník zaměření na udržitelnou architekturu. Je absolventem magisterského a doktorského studia na FA ČVUT, v letech 2006–2008 pracoval jako architekt v kancelářích GAP architetti asssociati a Archea associati v Římě. Od roku 2008 má vlastní architektonickou praxi v Praze. V projektech klade důraz na jednoduché, logické a jasné prostorové i funkční řešení, celkovou efektivitu a udržitelnost návrhu i nízkou energetickou náročnost. V letech 2011–2013 byl hlavním architektem týmu ČVUT v mezinárodní univerzitní soutěži Solar Decathlon 2013.

Petr Kordovský

Petr Kordovský

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, kde od 2013 vede ateliér. V letech 2018–2019 byl prorektorem ČVUT pro rozvoj a strategie. Se svojí ženou Pavlou Kordovskou (roz. Machoninovou) vlastní architektonickou kancelář Kordovský nebo Kordovská, architekti s.r.o. Děti Pavly a Petra Kordovských (Marie a Jan) se v rámci spolku Respekt Madam starají o odkaz svých prarodičů manželů Machoninových.

Ladislav Vrbata

Ladislav Vrbata

Autorizovaný architekt (od 1993) a pedagog. Po studiích na Fakultě architektury ČVUT v Praze vystřídal několik zaměstnání doma a v zahraničí. Od začátku 90. let působil v kanceláři Drexler Vrbata architekti, od roku 2012 provozuje vlastní architektonickou praxi. Od roku 2013 je odborným asistentem v ateliéru Kordovský na FA ČVUT.

Josef Mádr

Josef Mádr

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, od roku 2013 vedoucí ateliéru. Jeho cílem je „naučit architekturu jako řemeslo, jako řemeslo, které je dobré umět, jako řemeslo, bez jehož znalosti je nesmírně obtížné, ne-li li nemožné, dělat dobrou architekturu“.

Štěpán Tomš

Štěpán Tomš

Architekt a odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské studium v Ateliéru Mádr s diplomním projektem Rehabilitace špitálu v Josefově. Pracuje ve společnosti SOA architekti jako hlavní architekt projektu na revitalizaci Křižíkových pavilonů na holešovickém Výstavišti. Od roku 2021 je autorizovaným architektem ČKA a vede vlastní praxi pod názvem tomšovi architekti. Ve volném čase se věnuje rekonstrukci hospodářského stavení a fotografii.

Hana Seho

Hana Seho

Autorizovaná architektka a pedagožka na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala studium architektury a urbanismu, a kde od roku 2015 vede vlastní ateliér. Mezi lety 1991 a 1993 působila jako asistentka v ateliéru prof. Lábuse, v letech 2006–2014 v ateliéru prof. Zavřela. Iniciovala a byla hlavní koordinátorkou projektů Learning by doing – Schody (2015) a Lávky do Krkonoš (2017). Od roku 1991 praktikuje ve vlastní kanceláři R.U.A (do 2008 spolu s Petrem Hlaváčkem).

Jiří Poláček

Jiří Poláček

Zakladatel ATELIERU POLÁČEK (2018), od roku 2014 vedoucí ZAN na FA ČVUT, nyní odborný asistent v ateliéru Seho. Dva roky po absolvování FA ČVUT a odborné praxi v RUA a Lábus AA, zakládá v roce 1999 architektonický ateliér ATELIER K2, kde autorsky spolupracuje s Václavem Škardou. Jejich realizace jsou ceněné za výrazné, přesto citlivé kombinace starého a nového, např. hotel Karlov v Benešově u Prahy (2008, ve spolupráci s Lábus AA) nominovaný na cenu Mies van der Rohe 2011.

Ex-Tým

Robert Jelínek

Robert Jelínek

Autorizovaný architekt, bývalý asistent v ateliéru Zavřel (2017–2019) a ateliéru Kordík (2020) na FA ČVUT (2017–2020). Absolvent magisterského studia na Fakultě architektury VUT v Brně. Pracoval v kancelářích ARCHTEAM, rala nebo Chybik + Kristof Associated Architects. Od roku 2011 vede vlastní architektonický ateliér studioLIBRE s.r.o. Design & build metodu aplikuje na vlastních realizacích, které nejen projektuje, ale i sám dodává.

Šárka Malošíková

Šárka Malošíková

Absolventka FA ČVUT (2012), kde od roku 2016 studuje doktorský program s tématem design-build výuky. V akademickém roce 2019–2020 pobývala v rámci Fulbright-Masarykova stipendia na University of Colorado – Denver, kde sledovala design-build program Colorado Building Workshop. Působila jako odborná asistentka v ateliéru MáMA (2013–2018), vyučovala v ateliéru prvního ročníku (2018–2019).

Jan Světlík

Jan Světlík

Absolvent studia architektury na pražské UMPRUM ve školních atelierech Petra Keila, Jana Kupky, Evy Jiřičné a Radka Kolaříka. Pracovní zkušenosti získal v kanceláři Césara Pelliho — emeritního děkana Yaleovy Fakulty architektury a v pražské kanceláři Evy Jiřičné a Petra Vágnera. V roce 2014 založil vlastní ateliér. Na FA ČVUT působil v letech 2015–2019 jako asistent v ateliéru Hany Seho.

Zdeněk Zavřel

Zdeněk Zavřel

Děkan FA ČVUT (2006–2014), který přiblížil fakultu evropským normám, jak je poznal za svého nizozemského působení. Architekturu na ČVUT absolvoval 1966, poté pracoval v Ateliéru Delta a byl na stáži u Van den Broeka a Bakemu v Nizozemí. Od 1970 byl v SIAL Liberec členem tzv. Školky. 1978 emigroval do Nizozemí, kde si vybudoval kancelář v Rotterdamu a realizoval řadu bytových a občanských staveb. Současně vyučoval na TU Delft. Do roku 2018 byl vedoucí Ústavu navrhování II. 1998 získal GRAND PRIX ČKA za celoživotní dílo, je nositelem zlaté Felberovy medaile (2013) a laureátem ocenění Pocta ČKA (2020).

Markéta Zdebská

Markéta Zdebská

Autorizovaná architektka a zakladatelka ateliéru BY architects (2010). V roce 2015 asistentka v ateliéru Zavřel na FA ČVUT. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Architektura III. Praxi získala v ateliéru Ing. arch. Josefa Pleskota.

PR

Kateřina Rottová

Kateřina Rottová

Architektka, pedagožka a PR Ústavu navrhování II na FA ČVUT, kde předtím absolvovala magisterské a doktorské studium. Zkušenosti sbírala během roční pracovní stáže v Renzo Piano Building Workshop v Paříži, jako PR manažerka týmu ČVUT Solar Decathlon 2013 a jako PR FA ČVUT (2013–2018). Hraje na trombon, jezdí na kole a vytrvale běhá.

Kristýna Sedlaříková

Kristýna Sedlaříková