Lávka Klínovvka

Ateliér Valouch–Stibral

Místo stavby
dodáme až bude na místě, Česká republika

Datum dokončení
2023

Autoři
vedení projektu: Štěpán Valouch, Jan Stibral
studentský tým: Veronika Vávrová (autorka konceptu), Timotej Hlaváček, Klára Hrdličková, Karolína Hustá, Karolína Myšková, Ondřej Pecháček, Laure Philippe, Petra Rychtarčíková, Linh Ha Trinh, David Vintera

Konzultanti
Jan Blažek (statické řešení)
Šárka Malošíková (koordinace projektu)

Spolupráce
Aparthotel Svatý Vavřinec, ARA Kolín, s.r.o, GABIONY.CZ, s.r.o., KÁMEN Zbraslav, a.s., ToroTECH, s.r.o., Signum spol., s.r.o., Metrostav, a. s., V-CON, s.r.o.

Investor
Správa Krkonošského národního parku

Autoři fotografií
Iveta Valentová

 

Lávka dlouhá, na pohled utilitární, respektující přírodní bohatství, a přesto trvanlivá, masivní a výrazná. Nová konstrukce ocelové lávky, doplněná o dřevěnou pochozí část, nahradí tři dřevěné kulatiny. Zdánlivě designový doplněk, zábradlí, ve skutečnosti tvoří hlavní nosný prvek lávky, Vierendeelův nosník. Téměř dvanáctimetrová konstrukce je složená ze dvanácti opakujících se segmentů. Koryto Klínového potoka přechází zešikma, přímo tak směrově respektuje stávající pěší trasu. O to větší překvapení lávka přináší svým materiálovým řešením v kombinaci s nepřístupnou lokací

Návrh lávky vychází z několika úvah. Jako první je problematika nedostupnosti místa. Ke Klínovému potoku vede pouze úzká pěšina, která znemožňuje použití jeřábu či nákladové techniky. Lávka musí být rozložitelná na díly, které lze přenést ručně, a musí nám umožňovat opakované sestavení a rozložení.

Druhou úvahou je výběr materiálu. Nacházíme se na místě, kde přírodní podmínky výrazně limitují užití dřeva, ač je mu intuitivně nejbližší. Dřevěné konstrukce zde vytrvají nejdéle 7 let a neumožňují použití kratších rozložitelných elementů, které by bylo možno snadno přenést. Betonové i kamenné prvky jsou příliš těžké a jejich doprava by byla problematická. Pozinkovaná ocelová konstrukce zde může existovat 50 i 100 let.

Výsledkem snažení je kompromis. Kompromis mezi udržitelností ekologickou, ekonomickou, morální i sociální. Konstrukce lávky je v něčem tvrdá a výrazná,

ale zároveň i jemná a zranitelná. Je to lávka odhalená, jejíž nosné elementy můžeme vidět i cítit každý krok.

Je to lávka lidská, vytvarována ze surových materiálů podle přesné dokumentace do nepřesného lidskou rukou vytesaného finálního tvaru. V její pravdivosti a nedokonalosti se odráží nedokonalosti naše vlastní.

.

Výkresy

Proces

Slavnostní otevření 20. 6. 2023

Hotová stavba