Lávka přes Boudecký potok, Kokrháč

Ateliér Kordovský

Místo stavby
dodáme až bude na místě, Česká republika

Datum dokončení
2023

Autoři
vedení projektu: Petr Kordovský, Ladislav Vrbata
studentský tým: Petr Meloun (autor konceptu), David Ludvík, Jonáš Klvaň, Petr Matyáš, Zuzana Nucová, Jan Pelikán, Adéla Plašilová, Veronika Pokorná, Michal Pospíšil

Konzultanti
Tomáš Bryčka (statické řešení)
Šárka Malošíková (koordinace projektu)

Spolupráce
PILA MARTINICE, s.r.o., Ocelové konstrukce, Záhrobí, s.r.o.

Investor
Správa Krkonošského národního parku

Autoři fotografií
Iveta Valentová

 

Lávka Kokrháč je umístěna na Krakonošově cestě propojující Horní Mísečky a Dvoračky, kde překonává Boudecký potok. Okolní prostředí tvoří hustý les, jeho tichou atmosféru doplňuje jen zurčení potoka a skřehot tetřeva. Hlavní nosnou konstrukci lávky tvoří dva HEB profily, které jsou ztuženy třemi příčně uloženými I profily. Lávku lemuje zábradlí ze svařených plechů ve tvaru obdélníku. Pochozí část se skládá z modřínových hranolů uložených na trny, které zároveň slouží jako kotvící prvek zábradlí k hlavní nosné konstrukci. Cílem je, aby veškeré spoje byly skryté a nedocházelo k zatékání a degradaci materiálu. Snadná montáž lávky a možná výměna dřevěných prvků jsou klíčovými body konceptu.

Výkresy

Slavnostní otevření 20. 6. 2023

Hotová stavba