Lávka nad Friesovou strouhou, Nelávka

Ateliér Mádr

Místo stavby
dodáme až bude na místě, Česká republika

Datum dokončení
2023

Autoři
vedení projektu: Josef Mádr, Štěpán Tomš
studentský tým: Tereza Smažinková (autorka konceptu), Petra Biliková, Sabina Ježková, Šimon Mezovský, Matěj Střecha

Konzultanti
Tomáš Bryčka (statické řešení)
Šárka Malošíková (koordinace projektu)

Spolupráce
Tomáš Bryčka (statické řešení)

Investor
Správa Krkonošského národního parku

Autoři fotografií
Iveta Valentová

 

Podél Klínového potoka vede turistický chodník, který je předělen Friesovou strouhou. Přesně v tomto místě vytváříme nové přemostění naší lávkou Nelávkou. Jelikož se jedná o velmi nenápadné místo, rozhodli jsme se vytvořit lávku, která maximálně splyne se svým okolím. Tak vznikl nápad vytvořit konstrukci, která bude neviditelná, lávka totiž svojí pochozí vrstvou naváže na turistický chodník tak, že si uvědomíte, že jdete přes potok až na poslední chvíli. Museli jsme tedy vytvořit dostatečně odolnou konstrukci, která vydrží extrémní podmínky styku jak s vodou, tak se zeminou. Napadlo nás tedy jako hlavní nosný prvek konstrukce použít štětovnici, která je přímo vytvořená pro takto extrémní podmínky. V našem případě ji však pokládáme vodorovně. Pomocí štětovnic vytváříme pomyslnou vanu, která je naplněná souvrstvím, jehož pochozí vrstva splývá s okolním povrchem. Jediné, co lze z pohledu chodce vidět, je tenký rámeček lemující obvod konstrukce. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné přidat k návrhu i zábradlí. Při návrhu zábradlí jsme se snažili o to, aby opticky vyrůstalo z terénu a působilo jako samostatný prvek, který nebude příliš na lávku upozorňovat. Zábradlí bylo navrženo z ohýbané ocelářské výztuže.

Výkresy

Slavnostní otevření 20. 6. 2023

Hotová stavba