Místo stavby
Slunečná stráň, Česká republika
50°37’57.1″N 15°49’41.8″E

Datum dokončení
2020

Autoři
vedení projektu: Josef Mádr, Štěpán Tomš
studentský tým: Jakub Kochman (autor konceptu), Nicoll Šiková, Pavla Neradová

Konzultanti
František Denk (statické řešení)

Spolupráce
Bayo-s, EGGER Group, Hasiči Lány, JAF HOLZ spol., Lomnický Ervín – truhlářství, OBI Trutnov, Robert Bosch odbytová, Würth

Investor
Správa Krkonošského národního parku, FA ČVUT

Autoři fotografií
Jan Kratochvíl, Jiří Ryszawy

 

Koncept útulny Silo vychází z myšlenky opětovného využití starých i přírodních hmot jako jedné z cest k udržitelné architektuře. Ocelové silo získané za cenu kovového šrotu je zasazené do nového kontextu. Stojí výsypkou vzhůru a je zapuštěno půl metru pod zem. Zakonzervování pomocí vosku, který ocel částečně chrání před korozí a současně uchovává industriální charakter, je důležitou součástí koncepce a mystičnosti díla. Starý materiál a jeho princip jsou v co největší míře zachovány a doplněny o prvky nové. Otvory jsou orámovány nerezovými plechy, které vystupují z utilitární válcové konstrukce. Vstup směřující k cestě je, jako vchod do nové dimenze, vysoký a úzký. V silu jsou dva průzory. Podélný směřuje do otevřené krajiny, rámuje ji. Příčný nabízí pohled na rozcestí. Je vidět, kdo přichází. Všechno má své opodstatnění, každý prvek je promyšlenou součástí celku a dotváří pocity a prožitky z místa. Tajuplnost podpořená působením světel a stínů. Každý krok je zesilován akustikou sila. Světlo pronikající kulatým otvorem ve špici propůjčuje surovému interiéru sakrální atmosféru. Jediným prvkem uvnitř je masivní dřevěná lavice. Je to prstenec z ohýbané dubové dýhy a symbol spojení, píle a precizního detailu.

Výkresy

Slavnostní otevření 17. 1. 2019

Hotová stavba