Místo stavby
Praha 6 – Dejvice, Česká republika
50°06’16.6″N 14°23’25.4″E

Datum dokončení
2017

Autoři
vedení projektu: Josef Mádr, Šárka Malošíková
studentský tým: Jan Karhánek (autor konceptu), Adam Brich, Tomáš Bursík, Tereza Červená, Valerie Heyworth, Daniel Homola, Martin Král, Petra Krejčí, Miroslav Mejznar, Barbora Pilcová, Tomáš Rain, Daniela Salvová, Nikoleta Slováková, Barbora Stejskalová, Jan Vagaday

Spolupráce
Bayo-s, KONDOR, Robert Bosch odbytová, TOGERI

Investor
Městská část Praha 6, Magistrát hlavního města Prahy

Autoři fotografií
Jiři Ryszawy, Petra Krejčí, Martin Král

 

Instalace v parku Indiry Gándhíové je vylepšením kampusu, které vzniklo ze studentské iniciativy, nezávisle na oficiálních plánech. Dřevěný tunel, resp. most,. je průchodem na místě spontánně vyšlapané cesty. Objekt je umístěn mezi stávajícími vzrostlými stromy tak, že na jednom konci plynule navazuje na cestu v parku za Národní technickou knihovnou a na druhém směřuje přímo ke vstupu na Fakultu architektury. Konstrukce sestává ze 46 dřevěných rámů, které jsou ve směru kolmém k cestě 160mm široké, v opačném směru 40mm. Do země jsou zakotvené pomocí zemních vrutů, propojují je závitové tyče a ztužení zajišťují překližkové desky. Rohové napojení rámu bylo odzkoušeno na mock-up modelu v měřítku 1:1. Návrh se musel vyrovnat s poměrně vysokými výškovými rozdíly. Směrem k budově FA ČVUT byl terénní zlom téměř tři čtvrtě metru a na druhé straně bylo třeba klesnout k hraně obrubníku. Konstrukce jasně ohraničuje cestu a udává chodci směr, při pohledu z parku ale zachovává jeho propustnost a nepředstavuje optickou bariéru.

Výkresy

Slavnostní otevření

Hotová stavba