Lávka přes Černou strouhu

Ateliér Mádr – Malošíková (MáMA)

Místo stavby
Špindlerův Mlýn, Česká republika
50°42’58.8″N 15°37’25.8″E

Datum dokončení
2019

Autoři
vedení projektu: Josef Mádr, Šárka Malošíková
studentský tým: Lucie Kolenová (autorka konceptu), Tereza Červená, Daniel Homola, Jakub Svitek, Adam Škarka

Konzultanti
Tomáš Bryčka (statické řešení)

Spolupráce
Ammann Czech Republic, Ara – továrna na nábytek, Wurth spol.

Investor
Správa Krkonošského národního parku, FA ČVUT

Autor fotografií
Martin Čeněk, Jiří Ryszawy

 

„Kráčíme lesem, Klínovou cestou, turistickou stezkou. Stoupáme. Čím jsme výš, tím se pěšina pod nohama zužuje. Les houstne. Mohutné stromy obklopují prostor kolem. Až najednou se cesta stočí, větve se rozestoupí a před očima se rozprostře překrásný výhled do údolí a na protilehlé jižní svahy. Pod nohama hučí voda strmě dolů tekoucí z do výšin čnících hor. Stojíme na místě naší lávky. Ovšem toto místo člověk nechce pouze projít. Průzorem do okolí, zurčící vodou pod nohama a vodopádem za zády je přímo vybízen k zastavení se a vychutnání si těchto krás. Návrhem na tomto místě nabízíme prostor ke zpomalení, odpočinku…“ Lávka v lavinové oblasti kopíruje terén a přirozeně se stáčí ve směru stezky. Dva hlavní nosníky překonávají sedmimetrový rozpon a přirozeně propojují dvě různé výškové úrovně. Po horní linii vnějšího nosníku probíhá lavička, ze které je výhled do údolí. Hlavní nosnou konstrukci tvořenou skruženými ocelovými pásy příčně propojují válcované IPE profily nesoucí další, již dřevěné vrstvy. Spojovací prvky jsou skryty před zraky očí na spodní straně konstrukce. Cedrové dřevo, ze kterého je lávka vyrobena, ještě i roky po dokončení exoticky voní.

Výkresy

Slavnostní otevření 18. 1. 2018

Hotová stavba