Lávka Medvědí Boudy

Ateliér Kordovský – Vrbata

Místo stavby
Harrachov, Česká republika
50°46’17.1″N 15°35’06.0″E

Datum dokončení
2019

Autoři
vedení projektu: Petr Kordovský, Ladislav Vrbata
studentský tým: Ondřej Novák (autor konceptu), Jakub Bilan, Tereza Kosíková, Adéla Šeflová, Nina Třísková, Irena Zmeškalová

Konzultanti
Tomáš Bryčka (statické řešení)

Spolupráce
CABLETECH, Pila Martinice, Jiři Bobiak, Zinkpower

Investor
Správa Krkonošského národního parku, FA ČVUT

Autor fotografií
Martin Čeněk, Jiří Ryszawy

 

Lávka na Medvědím potoce se nachází na turistické, cyklistické i běžkařské trase přímo spojující východ se západem Krkonoš. Jednoduchá, ale výrazná dřevěná příhradová konstrukce překlenuje úžlabí Medvědího dolu ve výšce 1020 m n. m. Boční stěny lávky tvoří dva vysoké příhradové nosníky ve tvaru lichoběžníku, které jsou v úrovni stropu spřažené uzavřenými ocelovými profily. Jednotlivé pruty jsou z modřínového dřeva, přírodní materiál podtrhuje charakter místa. Celková stabilita je podpořena několika ocelovými prvky a táhly. Na dřevěných nosnících je ukotvena pochozí dřevěná plocha lávky. Místo konstrukce zábradlí je k příhradovým nosníkům přimontována síť. Když člověk přichází ze směru od Medvědí boudy, jde po klikaté cestičce a lávka se tu před ním náhle vyjeví. Její mohutná konstrukce pocit překvapení umocňuje. Lávka je důležitým milníkem mezi dvěma krkonošskými hřbety, spojnicí mezi dvěma body. Průchod konstrukcí nabízí turistům nezvyklý zážitek.

Výkresy

Slavnostní otevření 18. 1. 2018

Hotová stavba