Vody si vážíme

Ateliér Seho – Poláček

Místo stavby
Praha 3 – Žižkov, Česká republika
50°05’06.2″N 14°27’20.7″E

Datum dokončení
2020

Autoři
vedení projektu: Hana Seho, Jiří Poláček
studentský tým: Jáchym Kopecký, Matěj Tomešek (autoři konceptu), Kateřina Grejtáková, Jakub Kozler, Alena Radchenko, Dominik Zvelebil

Konzultanti
Ing. František Denk (statické řešení)

Spolupráce
Truhlářství Ing. Ivo Kraus, Zámečnictví Tomáš Beran

Investor
Architectura – FINEP

Autoři fotografií
Jan Kratochvíl, Jiří Ryszawy

 

Objekt vodováh byl postaven jako dočasná instalace pro Landscape festival, který se konal v září 2020 v Praze 3 – Žižkově. Koncipován byl pro nově zbudované veřejné prostranství u křižovatky ulic Rokycanova a Prokopova. Záměrem bylo přidat místu charakter plnohodnotného veřejného prostoru skrze unikátní kinetickou instalaci a upozornit na vychylující se koloběh vody v přírodních ekosystémech. Dřevěná struktura podia a stěny je vsazena mezi pilastry pravidelně členěné zdi, stává se tak její součástí a zároveň částí prostoru náměstí. Fontána má integrovaný jednoduchý mechanismus, který udržuje v chodu oběh vody ze spodního rezervoáru, vede ji do horní trysky a vodu pak nechává plynout vždy z výše položeného úseku, tvořeného dubovou bedýnkou, do úseku pod ním v daných časových intervalech. Pozorovatele tak překvapuje neustávající hrou pohyblivých prvků a náhlých proudů vody. Křehká rovnováha prvků rezonuje nad aktuální problematikou českého i celosvětového vodohospodářství, zranitelnosti koloběhu vody a nutnosti konceptu udržitelné cirkulace.

Výkresy

Hotová stavba