Lávka u Hrnčířských bud

Ateliér Seho – Světlík

Místo stavby
Černý důl, Česká republika
50°40’13.3″N 15°42’48.1″E

Datum dokončení
2019

Autoři
vedení projektu: Hana Seho, Jan Světlík
studentský tým: Matouš Štrba (autor konceptu), Anna Bredová, Monika Jůzová, Vojtěch Sigl, Štěpán Tylš

Konzultanti
Tomáš Bryčka, Vladimír Janata (statické řešení)

Spolupráce
CABLETECH, Excon, SFS intec, Trámy.cz, Zámečnictví Tomáš Beran

Investor
Správa Krkonošského národního parku, FA ČVUT

Autor fotografií
Martin Čeněk, Jiří Ryszawy

 

Lávka přes Čistou u Hrnčířských bud je umístěna v úzké rokli a v ostré zatáčce. Její prostorově výrazná forma je tvořena sedmi dřevěnými rovnoramennými trojúhelníky, které jsou propojeny ocelovými prvky a vznášejí se díky ocelovým táhlům. Do této základní konstrukční schránky je vložený „běhoun“ lávky z fošen. Ten, kdo konstrukcí lávky prochází, může prozkoumat každý detail a dotknout se jednotlivých prvků. Lávka ctí několik předem stanovených základních předpokladů a principů. Tím prvním je demontovatelnost. Na vybrané místo je obtížné se dostat, a proto se lávka skládá z menších prvků, s nimiž je snazší manipulace. Dalším předpokladem je snaha o minimalizaci fyzického zásahu do přírody a především zachování průtočného profilu koryta. Celá konstrukce lávky do základů přenáší pouze svislé síly, to umožňuje minimalizovat základové patky. Klimatické podmínky hlavně z hlediska vlhkosti jsou na daném místě nepřívětivé, proto se lávka snaží vyvarovat vodorovných ploch a míst, kde se hromadí voda. Složitější díly jsou proto z oceli, která svojí životností předčí druhý použitý materiál, dřevo. Lávka má vyvolat zvědavost a otázky ohledně její stability a vybízet k bližšímu prozkoumání.

Výkresy

Slavnostní otevření 18. 1. 2018

Hotová stavba