Lávka přes Rennerův potok

Ateliér Zavřel – Jelínek

Místo stavby
Malá Úpa, Česká republika
50°43’35.7″N 15°48’38.9″E

Datum dokončení
2019

Autoři
vedení projektu: Zdeněk Zavřel, Robert Jelínek
studentský tým: Filip Zdvořák (autor konceptu), Adam Bujok, Michaela Černá, Anton Lukáč, Vojtěch Palm,

Konzultanti
Tomáš Bryčka (statické řešení)

Spolupráce
Lichtgitter CZ spol., Kovovýroba Peřina, Pila Martinice, Tomáš Stropek

Investor
Správa Krkonošského národního parku, FA ČVUT

Autor fotografií
Martin Čeněk, Jiří Ryszawy, Lubomír Kotek

 

Lávka v Eliščině údolí nedaleko Rennerových bud je navržena tak, aby ji bylo možné přejet autem. V principu robustním a těžkým konstrukčním prvkům se studenti vyhnuli tak, že nosnou konstrukci složili z více kratších dřevěných trámů, se kterými mohli lépe manipulovat. Návrh také omezuje velké plochy, na kterých by se mohla držet voda. Autoři zvolili tradiční místní materiál dřevo, spojovací prvky jsou kvůli jejich odolnosti ocelové. Důležité bylo zachovat průtočný profil potoka, čemuž napomáhá vzedmutí lávky. Samotná konstrukce vznikla myšlenkou zkrátit rozpětí břehů pomocí lomeného oblouku, tzv. kozy, která zajišťuje zkrácení překonávaného rozpětí na třetiny. Koza je složena ze tří vazníků dohromady vzepřených klínem. Celá tato konstrukce se opírá do kamenných základů. Nosná část mostovky již překoná vzdálenost břehu a kozy, funguje jako prostý nosník mezi základem a prostřední částí mostovky, se kterou je pevně spojena. Přístup k lávce vede po širší cestě, která schází z kopce do otevřeného údolí, a lávka je vidět už z dálky. Místo působí klidným a příjemným dojmem a právě tuto atmosféru návrh podporuje. Pochozí rošty nejsou výhodné jen kvůli sněhu a počasí, ale zároveň poskytnou návštěvníkům zajímavý pohled na potok a konstrukci pod nimi.

Výkresy

Slavnostní otevření 18. 1. 2018

Hotová stavba