Učit [udržitelnou] architekturu

Autoři textů
Dalibor Hlavaček, Martin Čeněk

Odborný recenzent
Petr Kratochvíl

Jazyková korektura 
Markéta Teuchnerová

Grafické zpracování
Tomáš Machek, Jiří Kristian Počta

Tisk
PB tisk Příbram

Vydal
Zlatý řez
vydání první, 2020
počet stran 200
ISBN: 978-80-88033-07-3

 

Útulna pro turisty, lávka na stezce v Krkonošském národním parku, soběstačný Air House, stožár/rozhledna… To je jen malá část realizací či návrhů představených v této nové publikaci. Objevná je jejich výsledná podoba, stejně tak i proces tvorby. Ten autoři, pedagogové na Fakultě architektury ČVUT, přibližují nejen na projektech svých studentů, ale rovněž na dílech již praktikujících architektů.

Hlavním tématem je udržitelná architektura. Nikoliv ve smyslu výsledku nebo zaručeného návodu, ale procesu / přístupu. Díky erudici čtenáři získají plastickou představu, co v architektuře znamenají (či měly by znamenat) pojmy jako soběstačnost, udržitelnost, enviromentální zodpovědnost… Společně s autory objeví, že obdobně jako vlastnosti stavby a její estetická stránka jsou pro (udržitelný) výsledek i vztahy během realizaci i rozpoložení osob, které stavbu užívají.

Značná přidaná hodnota této přehledně a vkusně zpracované knihy spočívá rovněž v množství odkazů, citací a cenných odborných zdrojů. Tyto informační prameny mohou osvěžit (po)vědomí i těm čtenářům, pro které je udržitelnost každodenním chlebem.