Schody

Publikace k ateliérovému workshopu, ZS 2015/16

Editorka
Šárka Malošíková

Úvodní slovo
Hana Seho

Recenze
Jan Stempel, Jaroslav Šafer, Josef Šanda

Autoři fotografií
Martin Čeněk, Štěpán Tomš

Anglický překlad
Martin Čeněk

Grafické zpracování
Šárka Malošíková a jednotlivé ateliérové týmy

DTP
Šárka Malošíková

Tisk
Česká technika – nakladatelství ČVUT

Vydal
Ústav navrhování II, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, 166 34, www.fa.cvut.cz
vydání první, prosinec 2015
náklad 150 ks
ISBN 978-80-01-05864-0