Navrhni a postav

Autorka a editorka
Šárka Malošíková

Autoři dalších textů
Dalibor Hlaváček, Jiří Palacký

Autoři fotografií
Alessandro Columbano, archiv 1zu1, archiv BCU, archiv CoCoon, archiv Live Builds, archiv SCS, CPID PSU, Hanna Müeller, Laura Fiorio, Mari Hunt, Päär Keedus, Santiago Oviedo, Studio Chamanga HM, Tonu Tunnel

Český překlad
Šárka Malošíková

Anglický překlad
Michael Russo

Jazyková korektura 
Marie Kejvalová

Grafické zpracování
Martin Král

Tisk
Ing. Petr Hlaváček – tisk, K Vystrkovu 165/19, 14 300 Praha 12 – Modřany

Vydal
Ústav navrhování II, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, 166 34, www.fa.cvut.cz
vydání první, 2018
náklad 100 ks
ISBN 978-80-01-06535-8

 

Výuka design-build projektů na školách architektury přináší studentům možnost konfrontovat výkresovou abstrakci návrhu s jeho zhmotněnou skutečností a získat přímou zkušenost s každou fází architektonické praxe včetně realizace. Kniha uvádí čtenáře do problematiky design-build výuky a nabízí vhled do chodu pěti ateliéru a jedné podpůrné platformy působících na různých zahraničních školách. Základem textů představujících jednotlivé přístupy jsou rozhovory vedené s vedoucími těchto ateliérů, které dovolují poodhalit zkušenosti i osobní přesvědčení formující jejich rozdílnou metodu výuky. 

Publikace je jedním z výstupů výzkumu na téma design-build výuky na Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, který v posledních letech inicioval celou řadu těchto projektů.