Letní dílna 2017

Editorka
Šárka Malošíková

Autoři textů
Jan Karhánek, Šárka Malošíková, Josef Mádr

Autoři fotografií
Tereza Červená, Martin Král, Petra Krejčí, Šárka Malošíková, Jiří Ryszawy

Jazyková korektura 
Kristýna Pavelková

Grafické zpracování
Martin Král

Tisk
Česká technika – nakladatelství ČVUT

Vydal
Ústav navrhování II, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, 166 34, www.fa.cvut.cz
Publikace vydána s podporou Magistrátu hlavního města Prahy.
vydání první, prosinec 2017
počet stran 40, náklad 100 kusů 
ISBN 978-80-01-06362-0