Lávky

Koncepce a realizace projektu
Hana Seho

Editorka
Irena Hradecká

Autoři textů
Hana Seho, Šarka Malošíková, Rick Sommerfeld, Irena Hradecká, Luděk Khol, Dalibor Hlavaček, Petr Kordovský, Josef Madr, Zdeněk Zavřel 

Autoři fotografií 
Lubomír Kotek, Jiři Ryszawy, archiv autorů

Jazyková korektura 
Anna Světlíková

Anglický překlad 
Anna Světlíková, Eva Turnová, Michael Robert Baugh 

Grafické zpracování
Vojtěch Beran, Veronika Ščerby

Vydal
Ústav navrhování II, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, 166 34, www.fa.cvut.cz
vydání první, 2018
počet stran 126, náklad 100 ks
ISBN: 978-80-01-06486-3

 

První kniha z řady 1:1 dokumentuje projekt lávek pro Krkonoše, který probíhal ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku v akademickém roce 2017/2018. Na projektu se podílelo 30 studentů z 5 ateliérů Ústavu navrhování II FA ČVUT. Výsledkem je celkem pět lávek – lávka na Medvědím potoce, lávka přes Hlubokou strouhu, lávka přes Černou strouhu, lávka u Hrnčířských bud, lávka přes Rennerův potok.

Kniha obsahuje dokumentaci k jednotlivý lávkám a několik odborných textů. Text Šárky Malošíkové uvádí do tématu alternativní metody výuky architektury formou design-build (navrhni a postav). Kritickou analýzu projektu posyktl Erik Sommerfeld, který je ředitelem design-build programu Colorado Building Workshop na University of Colorado Denver. Pohled z perspektivy zadavatele doplňuje rozhovor s Luďkem Kholem ze Správy Krkonošského národního parku.