Lavice nad Džbánem

Publikace k ateliérovému workshopu – Ateliér Mádr, LS 2017/18

Editor
Štěpán Tomš 

Autoři textů
Josef Mádr, Iveta Bernatová 

Autoři fotografií 
Štěpán Tomš, Oksana Džabarjan, Jiří Ryszawy 

Jazyková korektura 
Michal Miškovský 

Grafické zpracování
Štěpán Tomš 

Tisk
Voala; Dobrovského 553/8, 170 00 Praha 7 Holešovice

Vydal
Ústav navrhování II, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, 166 34, www.fa.cvut.cz
vydání první, září 2018
počet stran 52, náklad 100 ks
ISBN 978-80-01-06472-6