Dům na kolečkách

Autor inspirační skici
John Hejduk

Koncepce a realizace projektu
Hana Seho

Editor
Jiří Horský

Redakční spolupráce
Hana Seho

Autoři textů
Jiří Boudník, David Gerstner, Jiří Horský, Ladislav Lábus, Luis Miguel Marques, Larry Mittnick, Catherine Seavitt Nordenson, Hana Seho, Vladimír Šlapeta 

Autoři fotografií 
Hélène Binet, Martin Čeněk, Vladimír Krátký, Matteo Piazza, Jiří Ryszawy, Veronika Suchá, Petr Šmídek, Štěpán Tomš

Autoři kreseb
Jiří Boudník, John Hejduk, Kamil Roškot 

Jazyková korektura 
Eva Lorencová, Anna Světlíková

Překlady
Lenka Fárová, Jiří Hrubý (do č. j.), Martin Tharp (do a. j.) 

Grafické zpracování
Alena Hyblerová

Tisk
INDIGOPRINT s. r. o 

Vydal
Ústav navrhování II, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice, 166 34, www.fa.cvut.cz
vydání první, 2021
počet stran 136, náklad 250 ks
ISBN 978-80-01-06859-5

 

Publikace prezentuje plastiku The Rolling House, která stojí na nádvoří před FA ČVUT v Praze. Dům na kolečkách se zrodil ve studentské dílně ateliéru Seho – Světlík na základě skic Johna Hejduka, amerického pedagoga a architekta s českými kořeny, dlouholetého děkana školy architektury na Cooper Union College v New Yorku.

Projekt tzv. „masky“ vznikl v rámci Design-Build projektu v Letní škole stavění na téma minimální mobilní stavba v roce 2019. Byl zadán děkanem fakulty prof. Ladislavem Lábusem.

Hejdukovy objekty na hraně architektury a sochy byly často budovány studenty fakult architektury například v Londýně, Oslu, Berlíně, Buenos Aires apod. Publikace je připomíná autorovými kresbami a fotografiemi legendární Hélène Binet.

Kromě plánů a fotografií Domu na kolečkách zde najde čtenář esej prof. Ladislava Lábuse, věnovanou historii plastiky a inspiraci prof. Aleny Šrámkové, a vhled do myšlenkového zázemí architekta z pera pedagoga Luise Miguela Marquese. Publikaci uzavírají vzpomínky na Johna Hejduka: ohlédnutí jeho žáka Jiřího Boudníka a vzpomínka historika prof. Vladimíra Šlapety, který přednášel na pozvání Johna Hejduka na Cooper Union, a dvou kolegů umělce Catherine Seavitt Nordenson a Davida Gerstena.